Om Godt Liv Lenger

Vi lever stadig lenger. Det åpner en rekke muligheter og mange ser frem til friheten som pensjonist. For mange er det også en del bekymringer knyttet til det å bli gammel.  Det kan handle om helse, økonomi, bosituasjon, eldreomsorg, familie etc.

Gjennom å legge til rette for å bli gammel kan vi sikre oss en så god alderdom som mulig. Det er mye vi ikke rår over og det er umulig å gardere seg mot alt. Derfor kan det være lurt å gjøre en del grep mens vi har overskudd til det.

På godtlivlenger.no vil det jevnlig publiseres artikler, intervjuer, tips og tester. Temaene vil variere, men felles er at det handler om hvordan vi kan ha det best mulig som gamle.

Bloggen drives av Bee Concepts AS.