Nyttige hjelpemidler – Brannsikkerhet

Nyttige hjelpemidler – Brannsikkerhet

Eldre er særlig utsatt ved brann. Derfor er det ekstra viktig å tenke brannsikkerhet for denne gruppen. Det gjelder forebyggende tiltak, varsling og slukningsutstyr, som alle er viktige og nyttige hjelpemidler innen brannsikkerhet. Forebyggende tiltak KomfyrvaktEn av...
Trygg hjemme med teknologi

Trygg hjemme med teknologi

Utrygg i eget hjem Mange eldre føler seg utrygge i eget hjem. Det er ofte flere faktorer som påvirker utryggheten, som for eksempel: det å bo alene, helsen, omsorg fra pårørende, omsorg fra hjemmehjelp/ hjemmesykepleie, type bolig og beliggenhet. Det varierer også hva...
Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Mange eldre opplever utrygghet i eget hjem. Samtidig kan det være vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp alle like godt. Heldigvis kommer det hele tiden nye velferdsteknologiske løsninger på markedet. Stadig flere kommuner tar også teknologien i bruk i...
Datahjelp fra familien er ikke alltid best

Datahjelp fra familien er ikke alltid best

Forskere har undersøkt kursdeltakere på teknologikurs for eldre. Et av funnene dreier seg om at familien ikke nødvendigvis er best til å hjelpe de eldre med teknologi. Det er vanlig at barn og barnebarn hjelper til når datamaskinen svikter eller når bestefar vil komme...