Tilpasse boligen for å forebygge fall

Tilpasse boligen for å forebygge fall

Eldre er særlig utsatt for ulykker i hjemmet. Risikoen øker markant blant de over 80 år og i denne gruppen er fallskader dominerende. For denne gruppen skjer også de fleste skadene i hjemmet. Når eldre skader seg er ofte konsekvensene også større. Hvordan kan man...