Hvordan kan man unngå ensomhet?

Hvordan kan man unngå ensomhet?

Ensomhet er noe vi kan føle på i alle livets faser. Eldre er en av gruppene som er mer utsatt for å føle seg ensom. Det finnes en rekke studier som viser negative helseeffekter ved ensomhet. Her skal vi se litt nærmere på hvordan man kan unngå ensomhet. Det å være...
Trygg hjemme med teknologi

Trygg hjemme med teknologi

Utrygg i eget hjem Mange eldre føler seg utrygge i eget hjem. Det er ofte flere faktorer som påvirker utryggheten, som for eksempel: det å bo alene, helsen, omsorg fra pårørende, omsorg fra hjemmehjelp/ hjemmesykepleie, type bolig og beliggenhet. Det varierer også hva...
Forebygge demens

Forebygge demens

I en sak på TV2 kan vi lese om at WHO spår at antallet med demens vil tredobles de neste 30 årene. Det er en skremmende prognose, men samtidig viser det seg at det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge demens. Vi har tidligere skrevet om at frivillig...
Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Det er nok så individuelt hva vi fyller dagene våre med som pensjonist. Noen nyter friheten, mens andre savner dagene i jobb. Noen føler de har all tid i verden, andre har aldri vært travlere. En av godene som pensjonist med en relativt god helse, er nettopp friheten...
Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Mange eldre opplever utrygghet i eget hjem. Samtidig kan det være vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp alle like godt. Heldigvis kommer det hele tiden nye velferdsteknologiske løsninger på markedet. Stadig flere kommuner tar også teknologien i bruk i...