Eldreomsorg er mer enn en kostnad

Eldreomsorg er mer enn en kostnad

I en kronikk publisert på kommunal-rapport.no skriver Olav Gunnar Ballo noen interessante ord om dagens eldreomsorg. Hovedbudskapet er at fysisk og mental helse ofte stuper ved inaktivitet. Det rettes kritikk mot hvordan vi reduserer eldre til kostnader som kan...

Eldre med dårlig matlyst

Eldre med dårlig matlyst

Eldre med dårlig matlyst er et utbredt problem og leder ofte til underernæring. Årsakene varierer fra person til person og kan skyldes både fysiologiske og psykologiske faktorer. I denne korte artikkelen får du litt informasjon om hvorfor dette er en normal utfordring...

Aktivitetstilbud for eldre

Aktivitetstilbud for eldre

Alle vet at det er viktig å holde seg i aktivitet. Likevel er det mange av oss som har et for stillesittende liv. Dette gjelder både unge og gamle. For mange kan det skyldes at vi ikke har en aktivitet som skaper nødvendig motivasjon. Det er nok et bredere...

Hvordan kan man unngå ensomhet?

Hvordan kan man unngå ensomhet?

Ensomhet er noe vi kan føle på i alle livets faser. Eldre er en av gruppene som er mer utsatt for å føle seg ensom. Det finnes en rekke studier som viser negative helseeffekter ved ensomhet. Her skal vi se litt nærmere på hvordan man kan unngå ensomhet. Det å være...

Forebygge demens

Forebygge demens

I en sak på TV2 kan vi lese om at WHO spår at antallet med demens vil tredobles de neste 30 årene. Det er en skremmende prognose, men samtidig viser det seg at det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge demens. Vi har tidligere skrevet om at frivillig...

Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Det er nok så individuelt hva vi fyller dagene våre med som pensjonist. Noen nyter friheten, mens andre savner dagene i jobb. Noen føler de har all tid i verden, andre har aldri vært travlere. En av godene som pensjonist med en relativt god helse, er nettopp friheten...

Aktivitetstilbud for eldre

Forebygge fall hos eldre – Aktivitet

Det er nærliggende å tenke at jo mindre den eldre beveger seg, jo mindre er sjansen for at de faller. I de fleste tilfeller er sannheten det motsatte.