Eldre er særlig utsatt ved brann. Derfor er det ekstra viktig å tenke brannsikkerhet for denne gruppen. Det gjelder forebyggende tiltak, varsling og slukningsutstyr, som alle er viktige og nyttige hjelpemidler innen brannsikkerhet.

Forebyggende tiltak

Komfyrvakt
En av de vanligste årsakene til brann i bolig er komfyren. Spesielt når man blir eldre og kanskje får det lettere for å glemme, er dette en risiko. En komfyrvakt er et hjelpemiddel som gir en alarm hvis det er fare for brann. Hvis ingen skrur av alarmen, kuttes strømmen til komfyren.

Automatisk bryter
Andre elektriske apparater, som kaffetrakter eller strykejern, kan også være en risiko. Her kan det lønne seg å kjøpe apparater som skrur seg av etter en viss tid. Hvis man ikke har et slikt apparat kan man kjøpe en tidsbryter som man setter i stikkontakten. Denne kutter strømmen etter en angitt tid.

Panelovner
Det kan være lurt å se over panelovner. Enkelte modeller er direkte brannfarlige. Uansett modell kan det være lurt å se over at de ikke støver ned eller er tildekket.

Varsling

Alle røykvarslere bør testes med jevne mellomrom. Det innebærer ikke kun at de fungerer, men også at de kan høres i alle rom. For eldre med nedsatt hørsel, kan røykvarslere som bruker lys og vibrasjon i tillegg være et alternativ.

Slukningsutstyr

Det finnes en del alternativer innen slukningsutstyr. Slukkeapparatene er ofte tunge og kan være vanskelig å håndtere. Derfor kan det være lurt å ha brannteppe og slukkespray som alternativer. Uansett hvilket slukningsutstyr du har er det viktigste at det er lett tilgjengelig og at du vet hvordan det brukes. For de som er dårlige til bens og benytter rulator hjemme, kan et godt tips være å plassere en slukkespray i rulatoren. Da er den sjeldent langt unna.

Kilde: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/brannsikkerhet-for-eldre/

Flere tips om nyttige hjelpemidler finner du her.