I en kronikk publisert på kommunal-rapport.no skriver Olav Gunnar Ballo noen interessante ord om dagens eldreomsorg. Hovedbudskapet er at fysisk og mental helse ofte stuper ved inaktivitet. Det rettes kritikk mot hvordan vi reduserer eldre til kostnader som kan rasjonalisere og effektiviseres. Eldreomsorg er mer enn en kostnad.

Ballo viser til flere eksempler med «supermennesker» som Olav Thon som jobber i en alder av 95 år. Det er selvfølgelig inspirerende å se slike mennesker som holder seg friske gjennom å sørge for å være i aktivitet og stille mentale krav til seg selv, selv i svært høy alder. Likevel er det kanskje lettere å relatere seg til de mer normale eksemplene. Det første eksempelet er fra et sykehjem i Alta.

Eksempelet fra Alta

«Som tilsynslege ved et sykehjem i Alta på 80-tallet, opplevde jeg hvordan de eldre beboerne gradvis syknet hen og tapte interessen for livet utenfor, som de heller ikke hadde særlig tilgang til. Skillet mellom ukedagene forsvant, og etter hvert ble det vanskelig å skille måneder og år fra hverandre også.

Endringene jeg kunne studere, skyldtes ikke mangel på mat, pleie eller medisiner, for både kosten og det daglige stellet var bra. Derimot var det lite nytt å ta seg til på de hvitmalte rommene, som var til forveksling lik hverandre.

Sykehjemmet var imidlertid så heldig å ha hospiterende sykepleiestudenter. To av disse kom opp med den kreative ideen å leie en buss, som de lot sykehjemsbeboerne få tilgang til. Tiltaket pirret nysgjerrigheten min, så sammen med både beboerne og studentene satte jeg meg inn i bussen og tok del i en flere timers sightseeing i min egen hjembygd.

Under turen skjedde noe forunderlig. Personer jeg hadde trodd at led av langt framskreden aldersdemens, startet å peke på bygg de ikke tidligere hadde sett, og begynte å snakke med hverandre om alt nytt som var kommet til.

«Tenk at det er bygd så mange hus i Kaiskuru, der det før var bare skog!» sa kvinnen på 87 år til sidemannen på 91. På rommet sitt hadde hun holdt sengen gjennom dagen, og bedt om noe å sove på når kvelden kom.

Den nye broen over Altaelva ble behørig omtalt av ellers sengeliggende sykehjemsbeboere, og seg imellom drøftet 80- og 90-åringene ved Alta sykehjem om demningen i Sautso burde vært bygd eller ikke. Mennesker snudde og strakte seg over seterygger, det ble pekt og gestikulert, helt til bussturen var over.»

Resten av kronikken kan du lese her

Det er generelt enighet om at vi vil få store utfordringer innen eldreomsorgen i årene som kommer. Vi er avhengige av å gjøre relativt store endringer i hvordan eldreomsorgen organiseres og drives. Synspunktene i kronikken vil være viktig å ha med i en prosess som fort handler mest om kroner og øre. Eldreomsorg er mer enn en kostnad.

Her kan du lese om noen eksempler på aktivitetstilbud for eldre.