Ensomhet er noe vi kan føle på i alle livets faser. Eldre er en av gruppene som er mer utsatt for å føle seg ensom. Det finnes en rekke studier som viser negative helseeffekter ved ensomhet. Her skal vi se litt nærmere på hvordan man kan unngå ensomhet.

Det å være alene og det å føle seg ensom er ikke det samme. Enkelte med store omgangskretser og mye sosial kontakt kan fortsatt føle seg ensomme. På en annen side kan man trives godt i eget selskap og fint være alene uten å føle seg ensom. Det er ingen fasit.

Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av ensomheten.

Snakk med noen du stoler på

Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til også følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med.

Del positive erfarginer eller opplevelser

Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Som vi har skrevet om tidligere, blir man lykkeligere av å jobbbe frivillig. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Ikke la frykt hindre deg

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.

Bruk internett

Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme. Dersom du ikke har erfaring med bruk av sosiale medier, kan det være lurt å få litt hjelp i starten. Vi anbefaler å se etter kurs som er rette mot eldre og teknologi. Mange får datahjelp av familien, her kan du lese om hvorfor det ikke alltid er det best.

Ikke har for høye krav

Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner.

Disse rådene er i hovedsak hentet fra Helsenorge.no