I en sak på TV2 kan vi lese om at WHO spår at antallet med demens vil tredobles de neste 30 årene. Det er en skremmende prognose, men samtidig viser det seg at det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge demens.

Vi har tidligere skrevet om at frivillig arbeid gjør oss lykkeligere og at aktivitet senker risikoen for fall. I innslaget på TV2 forteller 93-åringen Christian Rieber og kompisgjengen om hvordan de holder seg friske gjennom skogrydding på dugnad. De rydder turløyper, lager vei og setter opp gapahuker. Hele gjengen er bevisste på å holde seg i aktivitet. Christian Rieber takker sin aktive alderdom for at han har en god helse i dag.

WHO har i sin rapport oppsummert en rekke tiltak som kan forebygge demens:

  • Fysisk aktivitet
  • Redusere alkoholforbruket
  • Redusere eller kutte medisinbruk hvis det er mulig
  • Kutte ut tobakk
  • Få nok søvn – helst åtte timer
  • Såkalt middelhavsdiett med lite rødt kjøtt
  • Redusere overvekt
  • Leve en sosial livsstil med nære relasjoner

Her kan du lese Executive Summery WHO Guidelines.