Eldre er særlig utsatt for ulykker i hjemmet. Risikoen øker markant blant de over 80 år og i denne gruppen er fallskader dominerende. For denne gruppen skjer også de fleste skadene i hjemmet. Når eldre skader seg er ofte konsekvensene også større. Hvordan kan man tilpasse boligen for å forebygge fall hos eldre?

Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. Av de 9 000 hoftebruddene, vil en av fire havne på sykehjem. En av fire vil dø innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden.

Det å redusere antallet ulykker i hjemmet, og spesielt fallulykker og hoftebrudd, vil ha stor effekt. Samfunnet vil spare store summer, og enda viktigere de eldre selv og deres pårørende spares for en stor belastning.
Det er flere elementer som kan være med å forebygge fall, i denne artikkelen tar vi for oss hvordan man kan tilpasse boligen for å forebygge fall. I neste artikkel vil vi ta for oss fysisk aktivitet.
Et godt tips er å undersøke om din kommune har tiltak for tilpasning av hjemmet. Uavhengig av hva din kommune kan bistå med er det flere ting dere kan iverksette selv.

Tilpasninger

  • Fjerning av tepper. Det er stor risiko for å snuble eller skli på tepper. De kan sikres med sklisikre underlag, men det beste er å fjerne dem.
  • Ledninger og løse gjenstander på gulvet fjernes eller festets slik at man ikke kan snuble i dem.
  • Plasser møbler slik at det er god plass til å bevege seg.
  • Sklimatte på bad og i dusj.
  • Forhøyet toalett.
  • Håndtak ved toalett og dusj.
  • Generell god belysning i hjemmet.
  • Spesielt viktig med fri og belyst gangvei fra seng til badet. Dette lyset kan settes lavt slik at det ikke blender og kan gjerne være bevegelsesaktivert.

I neste artikkel kan du lese om hvordan man kan forebygge fall hos eldre med aktivitet

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-skal-do-eller-bli-alvorlig-skadet-etter-en-fallulykke-i-hjemmet/id2613026/
https://helsedirektoratet.no/Documents/Norsk%20pasientregister/%C3%85rsrapport%20personskadedata%202017.pdf