Forskere har undersøkt kursdeltakere på teknologikurs for eldre. Et av funnene dreier seg om at familien ikke nødvendigvis er best til å hjelpe de eldre med teknologi.

Det er vanlig at barn og barnebarn hjelper til når datamaskinen svikter eller når bestefar vil komme seg på Facebook. Men datahjelp fra familien er ikke alltid best. Flere av de eldre oppfattet det ikke som positivt. De fortalte om barn og barnebarn som ofte er utålmodige og lite pedagogiske. Flere eldre hadde blant annet opplevd å få e-postkonto med vilkårlige passord som det er umulig å huske. Mange følte at familien ikke er interessert i å bruke tid på å hjelpe dem med teknologi.

Trolig handler dette mer om mangel på pedagogiske evner enn at de ikke ønsker å hjelpe til. Det er også sannsynlig at barn og barnebarn mangler en forståelse for kompetansenivået til den de skal hjelpe. Når dette er tilfellet er ikke alltid datahjelp fra familien best.

En av kvinnene opplever det samme blant sine venner. De får barna til å hjelpe seg, men de fikser bare ting uten at foreldrene klarer å følge med eller får opplæring. Barn og familie har ikke nødvendigvis pedagogisk kompetanse, og det oppstår gnisninger.
«De hjelper deg ikke til å skjønne hvordan det skal gjøres, sier hun.»

Les mer om funnene på forskning.no: https://forskning.no/informasjonsteknologi-aldring-partner/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen/1221979

På denne siden vil det legges ut flere artikler om teknologi fremover.