I forrige artikkel ga vi noen enkle tips for tilpasning av boligen for å redusere risiko for fall. Som nevnt der skjer det årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. Av de 9 000 hoftebruddene, vil en av fire havne på sykehjem. En av fire vil dø innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Hva kan man gjøre for å forebygge fall hos eldre?

Aktivitet

Det er nærliggende å tenke at jo mindre den eldre beveger seg, jo mindre er sjansen for at de faller. I de fleste tilfeller er sannheten det motsatte. Aktivitet er det viktigste for å forebygge fall hos eldre. God fysisk funksjon er også viktig for å kunne tåle et fall hvis uhellet først inntreffer.
Mange av oss vet at vi burde trene mer selv, og for eldre kan trening virke som et fremmed begrep som ikke passer i den tilværelsen de er i nå. Derfor er det viktig at vi som pårørende kan motivere dem til å holde seg i bevegelse. Om man kaller det trening, trim, aktivitet eller noe helt annet, er underordnet.

Aktivitetene kan være de mest hverdagslige ting som å gå til butikken, vaske eller hagearbeid. Det finnes trimgrupper og treningssenter som kan lage eget program til deg. Poenget er å gjøre noe, og sjansen for at vi gjør det er mye høyere når det er noe vi trives med. Et godt tips er å trimme sammen med andre. Da blir det sosialt og ofte mer lystbetont. Hvis ikke man finner et tilbud som passer seg, så kan man alltid ta initiativ til en turgjeng med gode venner.

Helsenorge.no har samlet en rekke øvelser som er tilpasset eldre, fra de som er litt ustøe når de går til de som bruker hjelpemidler når de går og eldre i omsorgsbolig: https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fallforebygging-trening-for-eldre