Det er nok så individuelt hva vi fyller dagene våre med som pensjonist. Noen nyter friheten, mens andre savner dagene i jobb. Noen føler de har all tid i verden, andre har aldri vært travlere.

En av godene som pensjonist med en relativt god helse, er nettopp friheten til å velge hva du vil bruke tiden til. En frihet resten av samfunnet unner pensjonisten etter lang og tro tjeneste. Mange velger å bruke deler av denne fritiden til å jobbe frivillig. Frivillighet er en av bærebjelkene i det norske samfunnet og pensjonistene kan sies å være en av bærebjelkene i frivilligheten. Så hvorfor velger så mange å jobbe frivillig når de endelig har fortjent retten til å legge bena høyt å slappe av?

Lykkelig som frivillig

Det er garantert flere faktorer som påvirker, men enkelte studier kan vise til funn som antyder at eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig. Ikke nok med det, jo oftere de jobbet frivillig jo bedre hadde de det. Undersøkelsen er fra England og gikk fra 1996 til 2008. Studien kan ikke med sikkerhet si noe om hvorfor de er lykkeligere. Det er nærliggende å tenke at det dreier seg om å føle seg nyttig og at man får en sosial møteplass. Det finnes også forskning som har funnet positiv sammenheng mellom frivillig arbeid og den fysiske helsa.

Med bakgrunn i funnene fra disse studiene er det mye som tyder på at frivillig arbeid er en vinn-vinn situasjon. Samfunnet er tjent med at vi jobber frivillig og vi føler oss bedre når vi gjør det. Hva man gjør, hvor ofte og i regi av hvem, er opp til deg og dine interesser.

Dersom du ønsker å bidra, men ikke vet hvor du skal starte kan du se på https://om.frivillig.no/senior.

https://forskning.no/sosiale-relasjoner-aldring-helse/eldre-som-jobber-frivillig-trives-bedre/399978?qt-artikkelbunn=0

Aktivitet gjennom frivillig arbeid er bra for helsa. Hvis du vil lese mer om hvordan aktivitet kan forebygge fall, så kan du gjøre det her.