Velkommen til Godt Liv Lenger

En blogg av Bee Concepts om hvordan vi kan legge bedre til rette for å bli gammel hjemme. 

Se våre siste innlegg nedenfor eller velg ønsket kategori i menyen.

Nyttige hjelpemidler – Brannsikkerhet

Nyttige hjelpemidler – Brannsikkerhet

Eldre er særlig utsatt ved brann. Derfor er det ekstra viktig å tenke brannsikkerhet for denne gruppen. Det gjelder forebyggende tiltak, varsling og slukningsutstyr, som alle er viktige og nyttige hjelpemidler innen...

Eldreomsorg er mer enn en kostnad

Eldreomsorg er mer enn en kostnad

I en kronikk publisert på kommunal-rapport.no skriver Olav Gunnar Ballo noen interessante ord om dagens eldreomsorg. Hovedbudskapet er at fysisk og mental helse ofte stuper ved inaktivitet. Det rettes kritikk mot hvordan vi reduserer eldre til kostnader som kan...

Eldre med dårlig matlyst

Eldre med dårlig matlyst

Eldre med dårlig matlyst er et utbredt problem og leder ofte til underernæring. Årsakene varierer fra person til person og kan skyldes både fysiologiske og psykologiske faktorer. I denne korte artikkelen får du litt informasjon om hvorfor dette er en normal utfordring...

Aktivitetstilbud for eldre

Aktivitetstilbud for eldre

Alle vet at det er viktig å holde seg i aktivitet. Likevel er det mange av oss som har et for stillesittende liv. Dette gjelder både unge og gamle. For mange kan det skyldes at vi ikke har en aktivitet som skaper nødvendig motivasjon. Det er nok et bredere...

Hvordan kan man unngå ensomhet?

Hvordan kan man unngå ensomhet?

Ensomhet er noe vi kan føle på i alle livets faser. Eldre er en av gruppene som er mer utsatt for å føle seg ensom. Det finnes en rekke studier som viser negative helseeffekter ved ensomhet. Her skal vi se litt nærmere på hvordan man kan unngå ensomhet. Det å være...

Trygg hjemme med teknologi

Trygg hjemme med teknologi

Utrygg i eget hjem Mange eldre føler seg utrygge i eget hjem. Det er ofte flere faktorer som påvirker utryggheten, som for eksempel: det å bo alene, helsen, omsorg fra pårørende, omsorg fra hjemmehjelp/ hjemmesykepleie, type bolig og beliggenhet. Det varierer også hva...

Forebygge demens

Forebygge demens

I en sak på TV2 kan vi lese om at WHO spår at antallet med demens vil tredobles de neste 30 årene. Det er en skremmende prognose, men samtidig viser det seg at det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge demens. Vi har tidligere skrevet om at frivillig...

Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Eldre blir lykkeligere av å jobbe frivillig

Det er nok så individuelt hva vi fyller dagene våre med som pensjonist. Noen nyter friheten, mens andre savner dagene i jobb. Noen føler de har all tid i verden, andre har aldri vært travlere. En av godene som pensjonist med en relativt god helse, er nettopp friheten...

Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Velferdsteknologi i samråd med brukeren

Mange eldre opplever utrygghet i eget hjem. Samtidig kan det være vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp alle like godt. Heldigvis kommer det hele tiden nye velferdsteknologiske løsninger på markedet. Stadig flere kommuner tar også teknologien i bruk i...